Yayo Herrero - Agenda 2030, una mirada desde el ecofeminismo

Agenda 2030, una mirada desde el ecofeminismo
2030 Agenda, ekofeminismotik begira

PONENTE

Yayo Herrero López es, ante todo, activista política. Estudió antropología, ingeniería agrícola y educación social, siendo conocida por su labor como ecologista, directora de la fundación FUHEM y profesora en la UNED. Yayo Herrero formó parte de la dirección de Ecologistas en Acción y es colaboradora de numerosos medios de comunicación.

HIZLARIA

Yayo Herrero aktibista politikoa da, Antropologia, Nekazaritzako Ingeniaritza eta Gizarte Hezkuntza ikasi zituen eta ezaguna da ekologista lanetan, FUHEM fundazioaren zuzendari lanetan eta UNEDeko irakasle lanetan aritu delako. Herrero zuzendarikidea izan zen Ekologistak Martxan erakundean, eta kolaboratzailea da komunikabide askotan.

CONTENIDO

El pasado mes de septiembre Naciones Unidas aprobó la nueva Agenda de Desarrollo Sostenible, la Agenda 2030. A lo largo de sus 17 objetivos, se plantea el abordaje de viejos y nuevos retos, pero sobre todo, la necesidad de un trabajo conjunto, que exige cambios a nivel global y universal. La confluencia de las dos grandes líneas de trabajo, desarrollo humano y desarrollo sostenible, caracteriza este nuevo marco, en el que las personas siguen planteando alternativas que coloquen en el centro a la naturaleza y al ser humano. Yayo Herrero nos propone una mirada de esta nueva Agenda desde el ecofeminismo, reconociendo la importancia de la Tierra y de las personas, de la revisión de nuestras estructuras patriarcales a la luz de la equidad de género y de la reinvención de nuestro sistema de vida.

EDUKIA

Joan den irailean Nazio Batuen erakundeak onetsi egin zuen Garapen Iraunkorraren Agenda berria, 2030 Agenda. Bere 17 helburuen artean azaldu egiten du nola ekin erronka zahar eta berriei, baina, batez ere, zein beharrezkoa den talde lana eta nola eskatzen dituen aldaketak osotara eta mundu mailan. Bi lan lerro nagusiek, giza garapenak eta garapen iraunkorrak, bat egiten dutela da esparru berri honen ezaugarria, zeinetan pertsonek zenbait alternatiba proposatzen jarraitzen baitute, natura eta gizakia erdian jartzeko. Yayo Herrerok Agenda berri honen beste ikuspegi bat proposatzen digu, ekofeminismotik begira, eta honako alderdi hauen garrantzia aitortzen duena: Lurra eta pertsonak, gure egitura patriarkalak genero ekitatearen argitara begira, eta gure bizitza sistema berriz asmatzearena.

ORGANIZAN / ANTOLATZEN DUTE

Vicerrectorado de Internacionalización / Nazioartekotze Errektoreordetza
Cátedra Unesco Katedra

3 de mayo de 2016
2016eko maiatzaren 3an

0
Your rating: None