Conclusiones y cierre / Ondorioak eta amaiera

Maite Arrondo
Consultora de Redes y Proyectos Europeos e Innovación en Políticas de Vivienda
Europako Sare eta Proiektuen eta Etxebizitza Politiken Berrikuntzaren aholkularia

Miguel Laparra
Vicepresidente de Derechos Sociales
Eskubide Sozialetako lehendakariordea

Lunes 6 de Noviembre de 2017
Astelehenean, 2017ko Azaroaren 6an

Descripción: 
JORNADA COOPERATIVISMO VIVIENDA EN RÉGIMEN DE CESIÓN DE USO / ERABILERA-LAGAPEN ERREGIMENEKO ETXEBIZITZA KOOPERATIBISMOA JARDUNALDIA
0
Your rating: None