Día 1: Fangos - Coloquio

I JORNADAS CÁTEDRA NILSA DE SOSTENIBILIDAD LOCAL
ECONOMÍA CIRCULAR DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE ÁMBITO MUNICIPAL: FANGOS Y BIORRESIDUOS

DÍA 1: FANGOS

Coloquio

24 de noviembre de 2022

Descripción: 
ECONOMÍA CIRCULAR DE RESIDUOS ORGÁNICOS DE ÁMBITO MUNICIPAL: FANGOS Y BIORRESIDUOS